העבדות בעת העתיקה: בעולם היווני - הרומי וביהדות

מרצה: ד"ר יעל אסקוחידו

העבדות בעת העתיקה אשר הייתה נפוצה ביהדות ובעמים אחרים.

ביסודה של העבדות הונח ראשית כל האינטרס הכלכלי, איך הוא הושפע עם הזמן משיקולים משפחתיים- אנושיים, דתיים ואף פילוסופים. העיקרון הראשון כשמזכירים את העבדות הוא שעלינו להתעלם מכל הנימוקים המוסרים וההומניסטים שאנחנו מכירים מהעולם המודרני כדי להכיר תופעה שאף חברה ודת פגאנית יהודית ונוצרית לא התנגדו אליה.

על ההיבטים הללו תדון הסדרה הכוללת ארבע הרצאות, באמצעות מקורות ספרותיים, פפירולוגיים, ותעודות שונות אשר שרדו עד היום וכך ננסה להציג תמונה קונקרטית על תופעת העבדות. כאמור, מטרתנו תהיה להבין עד כמה לתופעה הזו היו השלכות על חיי אדם, חיי המשפחה והחברה כולה.

צפו במפגש המבוא לסדרה:

תוכנית ההרצאות בסדרה

1. מבוא לעבדות בעת העתיקה על פי מקורות יווניים-רומיים ויהודיים | יום ד׳, 1.5.24 בשעה 17:00

בהרצאה הראשונה העוסקת בעבדות, נפתח במבוא כללי על העבדות, עם הדגשה מיוחדת על מעמדו של בן אדם שברגע שהפך להיות עבד, לא הייתה לו אפילו אישיות משלו. הדיון בהרצאה הזו יהיה סביב השאלות הבאות: באילו נסיבות בן אדם הפך להיות בבעלות של בן אדם אחר? המוכרות ביותר הן: וכי האיש נולד מאמה שהייתה שפחה בעצמה או בעקבות מלחמה. אמנם, נראה מקרים שאדם במצב של עוני היה גם מוכר את עצמו לעבדות. מה היו עיסוקם של העבדים והשפחות בעת העתיקה? מה היה היחס לעבדים מצד אדוניהם? האם המקורות חושפים רק התאכזרות וזלזול בחיי העבדים? על השאלות הללו נענה על פי מקורות ספרותיים, פפירולוגיים וכתובות מהעולם היווני- הרומי והיהודי כאשר מטרתנו תהיה לבחון בדומה ובשוני בן חברה לחברה.

2. היחס לעבדות מצד חוקי המקרא, הברית החדשה והפילוסופיה היוונית | יום ד׳, 8.5.24 בשעה 17:00

בהרצאה השנייה העוסקת בתופעת העבדות, נעבור מהפן הפרקטי לפן התיאולוגי הפילוסופי כאשר נציין כי אף דת או חברה קמה עליה עוררין בעת התיקה. לפי אריסטו, הטבע בלבד יוצר את ההבדל בין עבד לאיש חופשי. ולכן, כפי שבטבע יש שולטים ונשלטים, גם בקרב בני אדם יש אנשים שנולדים להיות עבדים- זו היא גם התפיסה של אפלטון. נתבונן בתפיסת הפילוסופיה הסטואית העומדת כנגד אריסטו והרואה בעבדים בני אדם שווים. מהעולם המקרא: נתייחס למונחים "עבד עברי" ו "עבד כנעני", נשווה את החוקים העוסקים בתנאים הסוציאליים של כל אחד ואחד ובדגש על אפליה שהייתה מהחברה המקראית כלפי עבד נוכרי. נלמד על כתבי הברית החדשה אשר תפסו את העבדות לא במישור הפיזי אלא בתחום הרוחני כאשר העבד האמיתי הוא האיש המשועבד לתאוותיו. הנצרות הקדומה בדומה ליהדות ראתה בעבדות גורל שנקבע על ידי האל כתגובה לחטא האדם.

3. עבדות היהודים כגורם ראשון להתבוללות היהודים בעת העתיקה | יום ד׳, 15.5.24 בשעה 17:00

בהרצאה זו נחקור עדויות מהעולם העתיק המצביעות על מצבו החברתי של עבד יהודי כאשר נבחן עד כמה הוא הצליח לשמור על שפתו, דתו ושורשיו. נעסוק בסקירה קצרה של גיטי שחרור עבדים, וננסה להבהיר כמה פרטים הנוגעים לעבד עצמו. עיון זה נועד להשיב לשתי שאלות: מהם תחומי החיים שבהם אימץ עבד יהודי את מנהגי אדונו הנוכרי? ומה היו דפוסי ההתנהגות של עבד יהודי ששמר על מנהגי תרבותו המקורית? נשווה את פרטי העבדים שיש בידנו למחקרים האנתרופולוגיים ולפיהם עבדות הייתה מוקד עיקרי להיתוך תרבותי וחברתי, מה שהביא להיעלמות ההבחנות האתניות והדתיות הקודמות. נסיים עניין זה בהבאת הוכחה נגדית: וכי הקהילה היהודית ברומא הוקמה על ידי משוחררי עבדות שהצליחו לשמור על שורשם ודתם המקוריים.

4. בעת העתיקה: חובת היהודים לפדות את אחיהם המשועבדים | יום ד׳, 22.5.24 בשעה 17:00

נפתח את ההרצאה הזו בעיון על שחרור עבדים בעולם היווני-הרומי. נשווה בין תהליכי שחרור על ידי אדון פגאני לבן אותם תהליכים על ידי אדון יהודי. האדון הפגני שחרר את עבדו במקדש אלילי והאדון היהודי שחרר את עבדו בבית כנסת. בדרך זו נלמד על תפקיד מעניין שהיה לבית כנסת העתיק בתהליך שחרור עבדים. בשני המקרים נגלה כי העבד המשוחרר לא ממש השתחרר משליטת אדונו לשעבר. מכאן, נבחן מקורות המעידים וכי יהודים בעת העתיקה נהגו לפדות את אחיהם העבדים. נתחיל עם הדוגמה המפורסמת בכתבי המקרא ולפיה אברהם משחרר את אחיינו לוט שנפל בשבי (=השתעבד), ונעבור לסקירת פפירוס מהמאה השלישית לסה"נ ולפי עדותו קהילה יהודית במצרים אספה סכום כסף כדי לפדות שפחה ושני ילדיה. עוד נלמד מהספרות התלמודית על המאמצים הרבים שעשו יהודים בארץ ובתפוצות כדי לשחרר עבדים ושפחות.

אודות המרצה: ד"ר יעל אסקוחידו

ילידת פריס. הגיעה לירושלים בסוף שנות השמונים עם אהבה אין סופית לעיר. בעלת תואר שני ודוקטורט, מאונ׳ בר אילן, בחוג לתולדות ישראל נושא: “עבדות ויהדות בתקופת בית שני על פי מקורות יווניים”.

בונוס מיוחד לנרשמים לסדרה:

הנרשמים לסדרה זו יקבלו גם גישה לצפייה ב 3 הרצאות נוספות!

הצפייה בהרצאות הבונוס זמינה מיד עם הרישום לסדרה למשך 3 חודשים.

ראשוניות החוקים המסופוטמיים

ראשוניות החוקים המסופוטמיים

על החוקים הקדומים – חוקים רבים נכתבו מאות שנים בידי עמים שונים לפני היווצרות חוקי התורה: על חוקי אור-נמו, ליפית אשתר, חוקי שומר, אשנונה, והידועים מכל – חוקי חמורבי. כיצד השפיעו חוקים אלו על חוקי התורה בכל הקשור לדיני נפשות, דיני נזיקין, דינים חברתיים ועוד. בהרצאה זו נבחן מה השוני בין חוקיהם לחוקינו.

יוסי נינוה מעודכן

מרצה: יוסי נינוה

מרצה על נושאים בתנ”ך על פי הגישה המחקרית ומרצה על מורשת השואה

משדות הכותנה אל הבית הלבן | בנצי גורן

משדות הכותנה אל הבית הלבן

הרצאה זו עוסקת במאבקם של השחורים בארה”ב לשוויון זכויות. העבדות בארה”ב החלה בתחילת המאה ה-17 ונמשכה 250 שנה עד לביטולה ע”י הנשיא לינקולן עם תום מלחמת האזרחים. אז החלו השחורים במאבק מסוג שונה: מאבק להשתלבות בחברה האמריקאית ולהכרה כאזרחים שווי זכויות. בהרצאה נסקור את האירועים העיקריים במאבק הזה ונספר על מה שהיה לפני מלחמת האזרחים ובעיקר לאחריה, אירועים שבחלקם היו אלימים ורוויי דם. נבחן כיצד השתנה המאבק לאורך השנים ומספר על גיבורי המאבק ועל קרבנותיו וכיצד באו אירועים אלו לידי ביטוי בתרבות האמריקאית: בספרות, במוזיקה ובקולנוע ובעולם הספורט.

בנצי גורן

מרצה: בנצי גורן

מדריך טיולים, מלווה קבוצות ומרצה

דורה אירפוס | נעמי דינור

דורה אירופוס

ומה אם אזמין אותך לנסוע בזמן ולבקר בבית המקדש, לגלות איך הוא נראה? מה לבשו אז האנשים? איך נראה בגד הים של בת פרעה כשנכנסה להציל את משה בתיבה מטביעה ביאור?איך מכתירים מלך משיח? מה חשבו והאמינו היהודים בשנת 100 לספירה? בדורה אירופוס נמצא בית כנסת שכולו מכוסה בציורים שצוירו מעט לאחר שבית המקדש השני חרב. אנחנו רואים פסיפסים מדהימים על רצפות בתי הכנסת בצפון הארץ ולפעמים שואלים הכיצד, ציורים בבית הכנסת? אבל בתקופה ההיא לפי התלמוד הירושלמי היה מקובל היה לצייר דמויות, בעיקר כשהמטרה הייתה להלל, לקלס ולשבח. גילויו של בית כנסת זה, המצוי כעת בסוריה עם ציורים מדהימים על כל קירותיו היה מהלומה לתיאוריות הנאציות על חוסר הכישרון האמנותי היהודי. אנו נכיר מיתוסים ומנהגים שהיו חשובים לקהילה היהודית בעיר דורה אירופוס, עיר יוונית במקורה מגוונת ומתוכננת להפליא על נחל פרת, ודרך אגב נזכיר ונראה בטעימה קלה גם את מגוון אזרחיה אוסף מקדשי אליליה ואפילו כנסיה נוצרית מהזמן שהנצרות הייתה נצר קטן ופחות חשוב של היהדות, והאיסלם עדיין לא נולד.

נעמי דינור | הרצאות מהכורסא

מרצה: נעמי דינור

חוקרת ומרצה לארגונים בנושאי עם ישראל

עלות הסדרה 195 ₪
להרשמה מלאו את הטופס ותועברו לדף תשלום מאובטח

כל הזכויות שמורות להרצאות מהכורסא 2024

Skip to content